Algemene voorwaarden

Op al onze leveringen en transacties zijn de Algemene voorwaarden van d-sign Denemarken BV van toepassing zoals deze d.d. 24 februari 2015 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en omstreken onder nummer 30196914. Een exemplaar van deze voorwaarden zenden wij u op eerste verzoek kosteloos toe of kunt u hier downloaden.

De nieuwe Voorjaarscollectie is te bestellen vanaf 13 januari!

Contact gegevens

0031-(0)343-432618